זוכרים לדורות - תיעוד ניצולי שואה תושבי רעננה

זוכרים לדורות תיעוד ניצולי שואה תושבי רעננה

רעננה מצדיעה לניצולי השואה תושבי העיר

בהפקת עיריית רעננה, האגף לשירותים חברתיים רעננה 2102

Made with FlippingBook - Online magazine maker