מועדון תרבות אורנית - פעילות שוחרי תרבות וכיתת ותיקים לשנת תשע"ח 2017-18