פרסומידע - גיליון 865

מתחם חדִרי בריחה בכפר עציון 0 2 - 9 9 3 5 3 7 0

חפשו אותנו באתר www.escapeout.co.il ובפײסבוקֱ

עודִפימלֹה במכירת חורף

סחורות אוזלֹות מהמדִפים

ב- 100 3 שמלֹות חמות

קֱפוצ’ונים

טייצים מחממים עם פרוות

ב- 100 3

&

&

תחנת דִלֹקֱ יער ביתר 02-5815333

| 20.10.2017 | לֹ’ תשרי תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker