Sakkyndigførstegangs kontroll

Forskrift om maskiner

Dato

FOR-2009-05-20-544

Departement

Klima- og miljødepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert

I 2009 hefte 5

Ikrafttredelse

29.12.2009

Sist endret

FOR-2015-12-04-1393

Endrer

FOR-1994-08-19-820, FOR-1986-08-25-1792

Gjelder for Hjemmel

Norge

LOV-2005-06-17-62-§1-3, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06- 17-62-§5-5, LOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730, LOV-1929-05-24-4-§10, FOR-2003-09-01-1161, LOV-1994-06-16-20-§7

Kunngjort

28.05.2009 kl. 14.00

Rettet

24.09.2014 (Vedlegg XII nr. 5)

Korttittel

Forskrift om maskiner

Kapitteloversikt:

Kapittel I. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 4)

Kapittel II. Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon, bygging, samsvarsvurdering, merking mv. av maskiner (§§ 5 - 14)

Kapittel III. Tilsyn med forskriften (§15)

Kapittel IV. Straff (§16)

Kapittel V. Ikrafttredelse og overgangsregler (§§ 17 - 18)

Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner

Vedlegg II: Erklæringer

Vedlegg III: CE-merking

Vedlegg IV: Maskiner som skal følge prosedyrene for samsvarsvurdering i § 10 bokstav b eller c Vedlegg V: Veiledende liste over sikkerhetskomponenter som er omfattet av maskinforskriften § 2 bokstav c

Vedlegg VI: Monteringsveiledning for delvis ferdigstilte maskiner

Vedlegg VII: Teknisk dokumentasjon for maskiner

Vedlegg VIII: Samsvarsvurdering av maskiner ved intern produksjonskontroll

Made with