Microsoft Word - Flyer Matenveld Dienstverleningsgroep 2018

Dagcentrum Het Matenveld

Dienstverleningsgroep

Een echte spilfunctie Binnen onze dagcentra bootsen wij het gevoel van de samenleving na. Hier gelden normen en waarden en leren we van en met elkaar. Hiermee bieden wij jongeren, jong volwassenen en volwassenen met uiteenlopende beperkingen en aandoeningen een veilige en vertrouwde plek met een duidelijke structuur. Een van onze dagcentra is Het Matenveld in de Apeldoornse wijk De Maten. Binnen Het Matenveld werken we met verschillende groepen waaronder de Dienstverleningsgroep. De cliënten van deze groep verzorgen koffie en thee voor alle cliënten en medewerkers van ons dagcentrum. Zij verzorgen de afwas en houden een groot gedeelte van ons gebouw opgeruimd en schoon. Ook de was, zowel van ons dagcentrum als van andere locaties, wordt netjes verzorgd. Tijdens de verschillende pauzes worden er koffiekarren gemaakt voor de verschillende groepen met koffie, thee en zuivel. De Dienstverleningsgroep heeft echt een spilfunctie binnen ons dagcentrum. Verzorgd vergaderen Binnen ons dagcentrum zijn verschillende ruimtes waar regelmatig vergaderd wordt en waar trainingen en workshops gegeven worden. Ook hiervoor verzorgt de Dienstverleningsgroep koffie en thee. Zij maken het (vergader)plaatje compleet! De cliënten hebben een eigen basisplek binnen de werkgroep of komen voor een duidelijke taak (bijvoorbeeld koffie zetten). Nadat zij een training hebben gevolgd voeren zij hun taken zoveel als mogelijk zelfstandig uit. Natuurlijk zijn onze begeleiders vlakbij om bij te springen.

www.de-passerel.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online