1196-Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehe