Onsdag 3. mai 2017

S vanen

Trenger du elektriker?

Tirsdag 3. mai 2017 Nr. 18 • 16. årgang Ingen tar ansvar for 17. maifeiring Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Gjøviks eldste elektroinstallatør www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Damstedet måtte utvides

Næringstomtene på Damstedet har vært en suksess. Morten Strøyer Andersen, leder for utbyggingsavdelingen i Gjøvik kommune og prosjektleder for utbyggingen på Damstedet, Patrick van Clief (bildet) merker stor interesse for næringstomter. Etter sommerferien kan de tilby de siste byggeklare tomtene på Damstedet sør. Side 8 Rådhusjobber for 220 millioner

To uker før nasjo- naldagen står Biri uten en aktiv 17. maikomité og ingen ting er planlagt. – Siden januar har vi forsøkt å få noen til å ta over ver- vene, men vi har ikke lykkes. Vi føler oss bondefanget, fortviler Siw Bruun de Neergaard, Laila Myrland og Ragnhild Svartbekk, som har sittet i komiteen tidligere, og tydelig gitt uttrykk for at de ikke vil mer. Nå vet ingen hvordan det blir med feiring av nasjonal- dagen på Biri. Side 5

Rehabiliteringen av rådhuset er i forprosjektet kalkulert til omlag 220 millioner kroner. Nå skal totalt 20 entrepriser legges ut. – Dette skulle være veldig attrakti- ve kontrakter for lokalt nærings- liv, mener Arve Lomsdalen i Industribygg AS og prosjektleder Arnfinn Brufladt (bildet). Side 10-11

Foto: Ragnhild Fladsrud

Torsdag - Lørdag

Catering Selskap 61131500

TOMTER SØKES!

Å R D Å F N U

!

" # $"" %&'

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

L I G S T R I M E D E

R E T F A P T E

K J Ø P E Å R D U P Å T !

catering

KJØP NÅ!

boligpartner.no

GJØVIK - RAUFOSS - LENA

*+,- ." / .

')

! "

!

# $%! & ! '(

! % )

«en del av noe stort » Vår forretning er kjent for god service og hyggelig betjening!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40

Følg oss på Facebook!

Made with