086559250 efter elena

BIKUBEN DANSK SPARE- SAMT BØRNE- OG ALDERDOMS­ FORSØRGELSESFORENING 1857—1907

KØBENHAVN MART I US T R U E L S E N S B OG T R Y KK E R I 1907

Made with