086556820

SAMFUNDET

TIL

DEN DANSKELITERATURSFREMME

I TIDSRUMMET

1827 —

1 8 7 7 .

CHR. BRUUN, f T. Sekretair i Samfundsraadet.

KJØBENHAVN. F orlagt af S amfundet til den danske L iteraturs F remme . TH IELES BOG TRYKK ER I. 1877.

Made with FlippingBook flipbook maker