צו ארנונה 2017 אושר 8-6-18

2017 - נוסח סופי – אושר במועצת העיר בתאריך ב' בסיוון תשע"ו, 08-06-2016

22 של צו הארנונה לשנת

1

עמוד מתוך

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online