kraks vejviser 1967 provinsregister

Vejledning i brugen af Provinsregistret A. Byregistrene omfatter nedenstående byer m. m.; hvert byregister indeholder et real ­ register og en fortegnelse over byens erhvervsvirksomheder. Realregistrene giver oplysninger om myndigheder, institutioner, foreninger og særligt kendte erhvervsvirksomheder samt tal vedrørende befolkning, indtægt, formue og beskat ­ ningsprocent. Erhvervsvirksomheder omfatter alle blot nogenlunde betydende virksomheder. De ved ­ føjede branche- og fagbetegnelser er de overskrifter i afd. II Fagregistret (i 1. bind), hvorunder virksomhederne tillige er optaget. Hvert byregisters afsnit: »Erhvervsvirksom ­ heder« indledes med en oversigt over landsbyer, der har postadresse til byen. Virksom ­ heder i disse er - såvel som andre virksomheder uden for byregistrenes område - opta ­ get i Fagregistret. Samlet særtryk af bykortene, Krak: Kort over danske byer, forefindes, se bag i bogen (bindets inderside); om Vejviserens supplementer, se sidst i 1. bind. Danmarkskort fin ­ des foran i 1. bind. B. Privatadresser (Specialregister for vigtige adresser i provinsen) er ordnet alfabetisk, jfr. vejledningen på bagsiden af den blå karton til afd. V Navneregistret. Omfatter per ­ soner, der indtager vigtigere stillinger inden for erhvervsliv, administration, domstole, kirke, kunst, politik, presse, undervisningsvæsen, videnskab og i faglige og andre orga ­ nisationer; endvidere kendte personer indenfor landbruget samt advokater, arkitekter, dyrlæger, ingeniører, læger m. fl. C. Kommunefortegnelse med postadresse, amt (amtsrådskreds), rets- og politikreds og indbyggertal. Fortegnelsen indledes med et henvisningsregister over kommuner med dob ­ beltnavne og afsluttes med en nøgle til de benyttede numre for rets- og politikredse. I Tilføjelser og rettelser (de sidste gule blade) foran i 1. bind findes oplysninger, som er kommet til redaktionens kundskab efter registrets trykning. I Provinsregistrets afsnit A er optaget nedenanførte 178 byer samt Fanø og Samsø Købstæderne er betegnet med * •Allinge •Frederikshavn •Hobro Løkken Ry •Sønderborg Arden •Frederikssund “ Holbæk Mariager •Rødby Tarm Asnæs •Frederiksværk •Holstebro ’ Maribo Rødby Havn •Thisted Assens •Fåborg Holsted Marstal Rødding Thyborøn Augustenborg Gedser Hornbæk •Middelfart Rødekro Tinglev Birkerød Gilleleje Hornslet •Nakskov Rødkærsbro Toftlund Bjerringbro Give •Horsens •Neksø Rønde Tølløse Bogense Glamsbjerg Humlebæk •Nibe •Rønne ’ Tønder Brabrand Gram Hundested Nordborg •Sakskøbing Tørring Bramminge •Grenå Hurup •Nyborg Samsø Tåstrup Brande Grindsted Hvalsø •Nykøbing F. •Sandvig Ulfborg Broager Gråsten Højer •Nykøbing M. •Silkeborg Vamdrup Brovst Gudhjem Høng •Nykøbing Sj. Sindal •Varde Brædstrup Gørlev Sjælland Hørsholm •Nysted •Skagen Vejen •Brønderslev •Haderslev Ikast •Næstved •Skanderborg •Vejle Brørup Hadsten Jyderup •Nørresundby •Skive •Viborg Christiansfeld Hadsund • •Kalundborg Nørre Aby •Skjern Vinderup Dronninglund Hals Kerteminde Odder Skælskør Vojens •Ebeltoft Hammel Kjellerup •Odense Skærbæk •Vordingborg Ejby Hanstholm •Kolding Otterup Skørping Værløse •Esbjerg •Hasle Korinth Padborg •Slagelse Vrå Espergærde Haslev •Korsør Præstø Slangerup •Ærøskøbing Fakse Hedehusene Kruså •Randers *Sorø Ølgod Fakse Ladeplads Hedensted •Køge •Ribe •Stege •Åbenrå Fanø Helsinge Langå Ringe •Store Heddinge •Åkirkeby Farsø •Helsingør •Lemvig •Ringkøbing •Struer •Alborg Farum •Herning Lillerød •Ringsted •Stubbekøbing Alestrup Fjerritslev Hillerød Lunderskov •Roskilde •Svaneke •Arhus Fredensborg Hirtshals •Løgstør Roslev •Svendborg Ars •Fredericia •Hjørring Løgumkloster Rudkøbing •Sæby Arup Erhvervsvirksomheder på landet (uden for de i nærværende register optagne købstæder og andre byer m. m., se ovenfor) findes i afdeling II Fagregister for hver enkelt branche ordnet efter stednavne.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online