Kursiv nr 2 - 2015 Sykehuset i Vestfold

Nr. 2 - 2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Kreftsyke Carsten:

– Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9

HVEM TROR DU GÅR LENGST? Vi har sjekket hvem som går lengst i løpet av en arbeidsdag av en portør, en syke- pleier, en turnuslege, en renholder og en spesialidrettspedagog. Side 10-13

SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen, skjedde det noe med både pasientene og behandlerne ved Nordre Vestfold DPS. Side 4

Made with