Onsdag 9. november 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 9. november 2016 Nr. 40 • 15. årgang Må legge ned ambulansetilbud

Sliter med for høyt sykefravær

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Knut Erik Landgraff

Gjøvik kommune har ikke lykkes med å redusere det totale sykefra- været de siste årene, selv om det er blitt jobbet mye for en reduk- sjon. Nær én av 10 ansatte er til enhver tid sykmeldt. Det bekym- rer Randi Aaslund, hovedtillits- valgt i Fagforbundet og hovedver- neombud Geir Pladsen (bildet). Side 4 Ville ha stønad, ikke jobbe

Da NAV Gjøvik krevde at studen- ter som søkte sosialhjelp måtte gjøre noe for å få pengene, falt mange fra. Minst halvparten lot være å søke eller møtte ikke i det hele tatt. Det oppsummerer råd- mann Magnus Mathisen (bildet) på spørsmål fra politikerne om mulige framtidige besparelser. Side 7 Alle muligheter på «Blikket»

Foto: Torbjørn Aurvåg

Ingen behøvde å dra sultne fra det store bruktsalget på Breidablikk. Det sørget (f.v.) Guri Hansebråten, Vibeke Bakke og Olaug Hansebråten for. Her var det mulig å oppleve både spennende funn og å få seg litt mat i magen. Side 3

annet et meldt behov fra politiet, som hadde for mange transporter med psykisk ustabile. – Det er litt vemodig. Vi må se hvordan vi kan bruke res- sursene våre annerledes, sier leder for prosjektet «Transport av psykisk ustabile», Knut Anders Brevig (bildet). Side 5 SMYKKE TORSDAG 10. 11. fra kl. 15 og utover kvelden. Bobler i glasset og litt snacks! fest med

Det blir ingen videreføring av psykiatrisk ambulan- se for mjøsområdet. Tilbudet legges ned etter ett års drift. – Prosjektet må avsluttes 16. desember. Det ligger ikke nok penger inne i forslaget til stats- budsjett til å fortsette. Ambulansen har også hatt for få oppdrag. Bakgrunnen for prosjektet var blant

Pepperkaker Mjøsa rundt

TOMTER SØKES!

Fire-åringene i TOPRO barne- hage kan nesten ikke vente på å ta fatt på baking- en. De har meldt seg på det store mjøsmesterska- pet i pepperka- kehusbygging. Nora Rodian

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Foto: Torbjørn Aurvåg

Zaferi, Henrik Fuglerud og Vilma Dalby har startet plan- leggingen av årets pepperka-

kehuskonkurranse med hjelp av Marit Stensby som baker- mester. Side 8

Du er med i trekning av smykke fra Heiring og klokke fraThomas Sabo.

boligpartner.no

Hunnsveien 3, Gjøvik - gullanne@online.no -Tlf. 61 18 02 40

Made with