Onsdag 25. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen isolerglass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 25. mai 2016 Nr. 21 • 15. årgang Spennende funn i Snertingdal

Glad for en opprydding

Foto: Mina B. Sveen Foto: Torbjørn Aurvåg

Thaimassør Sujanya Klommek i Kirkegata (bildet) ønsker å bli tatt seriøst, og er glad politiet og Arbeidstilsynet rydder opp i massasjebransjen i Norge. – Thaimassasje har ingenting med sex å gjøre, sier Klommek, som imidlertid kjenner bransje- kolleger i distriktet som sliter med sextrakassering. Side 5 Må bygge mer til frysevarene

Vegbygging kan få flere slags konse- kvenser. I fjor høst fant arkeologer kull- rester på Nedre Berg i Snertingdal, i for- kant av arbeidet med gang- og sykkelveg. Det viste seg å være ei branngrav. Frank Solbakken og Per Kristenstuen (bildet) er begge interesserte i lokalhistorie, og syns kullrestene fra rundt år 400 er opp- siktsvekkende gamle. Funnet langs fylkes- veg 249 er nok en bekreftelse på at det var et velutviklet samfunn i Snerting- dal for 1.600 år siden. Side 4

Sveum Fryseri på Rambekk må ha Gjøvik-rekord i antall utvi- delser. Store frysekunder ønsker mer plass, og nå vurderer daglig Håkon Sveum (bildet) å utvide med et sjuende byggetrinn inntil det nederste bygget på Rambekk. Side 8

Foto: Thea Romsås

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 28. mai kl. 10–16 BRUKT- MARKED

Nå er sommer- klærne på plass

Velkommen!

Str. 42+

!

"

#$ $% &' ((

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Krukkejord Planting i krukker og kasser!

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Millions Bells

Flotte Spanske margeritter

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Utfører profesjonell trefelling, stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

49;

Bacopa

35;

39;

Snakk med fagfolk

300;

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søndag kl.12-16

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with