Onsdag 25. mai 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Når humler begynner å tenke slutter de å fly. Dag Evjenth

Ring oss!

Lot humlene suse på Fredheim skole

Oda Strandlie Enger og Dorthe Skjelstad studerer humlenes adferd med stor nysgjerrighet.

Elever på Fredheim skole hadde mandag en litt anner- ledes skoledag. Hele dagen handlet nemlig om humler og hvilken nytte de gjør. Med besøk av Humlebuzzen og eksperter på insektet, ble det en lærerik dag for både barn og lærere.

vegger ble vist fram, og barna fikk ta dem i nærmere øyesyn, der de kunne se humlene svirre omkring mens de gjorde det de er skapt til å gjøre. Det er NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Skolelaboratoriet og Senter for økologisk og evolusjonær syntese, UiO som står bak skoleprosjektet, mens institusjonen «La humla suse» og Humleskolen.no var med som bidragsytere. Viktig emne – Dette er spennende! Jeg blir i hvert fall ikke redd for humler etter å ha lært om dem i dag. De

Harald H. Strandlie, t.v., Tobias H. Andersen, økolog og humleekspert Erik Wegge Bergvik, Mathilde Strøm Ruud og Charlie Dorcesar Skoglund McMillian studerer en kasse med humler i full aktivitet i det lille bolet som er laget i stand for dem.

Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

er så søte, sier sjetteklassingen Mathilde Strøm Ruud. Sammen med klassevenner tegner hun humlebol, blomster og humler etter å blitt fortalt og vist både bilder og levende eksemplarer av arten. – En del av bakgrunnen for at vi reiser rundt på skoler med humlebuzzen og levende humler, er å lære elevene om viktigheten av det humlene og andre insekter gjør, nemlig pollinering av blom- ster, slik at det kan bli både frukt og bær som vi senere kan spise. Uten deres innsats gjennom som- meren, hadde det ikke vært mye bær og frukt å høste, sier økolog og humleekspert Erik Wegge Bergvik i institusjonen «La humla suse». Alle som er med rundt på humlebuzz-turneen er frivillige. I tillegg til å lære barna om polli- nering, ble de også fortalt om blomstenes oppbygging og insek- tenes adferd Godt forberedt I forkant av besøket har skolen i hele vår undervist om emnet, og

«Spennende» var ordet som gikk igjen da vi spurte elevene om hva de syntes om å bruke en hel dag på å lære om humler. Iveren var stor og spørsmålene mange. Små humlebol i trekasser med glass-

Økolog og humleekspert Erik Wegge Bergvik viser fram et av hum- lebolene de har med, godt plassert i en liten trekasse med glass- vegger. – Når vi er ferdig med turneen vil de bli sluppet løs på Jæren, forteller han.

lært om sammenhengen mellom insekter, pollinering og maten vi spiser. Humlebuzzens besøk er avslutningen på dette undervis- ningsopplegget. Toppen av alt var å få se et levende humlebol med dronning, arbeidere, kokonger, larver og eggbeholdere. Samtidig er det viktig å gjøre både barn og voksne oppmerk- somme på at antallet humler, bier, sommerfugler og andre pol- linerende insekter har gått sterkt

tilbake de siste tiårene. Dette skyldes at blomsterenger og andre leveområder for insekter blir ødelagt og forsvinner. Bruk av sprøytemidler i landbruket er også en vesentlig årsak. – Når en vet at hver tredje munnfull mat vi spiser eller drik- ker er et resultat av samarbeid mellom blomster og pollinerende insekter, er det viktig å bli gjort oppmerksom på dette, mener økolog Erik Wegge Bergvik.

Mathilde Strøm Ruud, t.v., Harald H. Strandlie, Victoria Sunde Byom, Filip Ramsberg og Isabella Mamelund tar en liten pause i tegneoppgaven omkring humler og blomster.

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Hundens dag i Jernbaneparken Torsdag 2. juni skal Gjøvik sentrum. Her blir det framvisning av noen av klubbens aktiviteter,

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

Hundeklubb vise fram noe av det to- og firbeinte driver med i hun- deklubben. De arrangerer nemlig «Hundens dag», og denne gang- en tar eierne med seg hundene ned til Jernbaneparken i Gjøvik

som lydighet, rallylydighet og agility, samt noen overraskelser. Det blir også informasjon om klubbens andre tilbud for hunde- eiere. Arrangementet er gratis.

Made with