Onsdag 25. mai 2016

3

• Onsdag 25. mai 2016 

Foredrag om gjenbruk på Kirkeby i morgen

ansvarlig for Fretex Gjøvik. Målsetningen er at så lite som mulig skal gå til spille. Av det tøyet Fretex får inn går 77,8 prosent til ombruk i Norge og andre land. 19,2 prosent blir til nye produkter og tre prosent går til energigjenvinning.

skjellige firma. Hun elsker Fretex og konseptet. Hun kjøper alle klær brukt, og har ikke kjøpt nye møbler på over to år. Hun finner det meste i egen butikk. – Mange er flinke til å både levere og handle på Fretex. I Fretex gjør vi det vi kan for at gamle ting kommer til nytte, enten ved salg i butikkene våre, som eksport til utlandet, redesignet, omsydd og omformet til nye for- mer eller som nye materialer, sier Marit Helene Olsen,

Trenger du egentlig noe nytt? Hva kan vi gjøre for å bli bedre? Hvordan kan vi øke innsamlingen av tekstiler? Hvordan skal vi spre kunnskapen om gjenbruk? Torsdag 26. mai kommer Grethe Haaland til PULS-Ditt værested på Kirkeby for å fortelle mer rundt dette vikti- ge arbeidet. Haaland er butikkleder i Fretex Moss. Hun er utdannet innen Markedskommunikasjon og PR fra BI, og har jobbet med markedsføring i mange år i for-

Blir fadder for seks nye livbøyer i båthavna

Fredag fikk Geir Solberg overrakt de første livbøyene av Tryg, her representert ved Monica Rimestad og Finn Rønning.

Geir Solberg blir fadder for seks nye livbøyer i båthav- na. – Det er bare to år siden noen druknet her, sier Solberg, som har tatt initiativ til å få på plass livbøyene.

skapet Tryg som står bak. – Vi holder nå på med en opp- rustning rundt hele Mjøsa. Gjøvik er først ute, sier samfunnskontakt i Tryg, Monica Rimestad. – Med NRKs sommersatsing på Mjøsa blir det store folkeansam- linger her i sommer. Livbøyer er noe folk forventer. De er førstelin- jeberedskapen. Vi får rapporter om at bøyen blir brukt, sier samfunns- kontakt i Tryg, Monica Rimestad. De fleste drukningsulykker skjer også ved at folk faller fra land. I vinter har Tryg fått to mel- dinger om personer som er reddet med livbøyen. En person ble red- det etter å ha gått gjennom isen, og en dame reddet sin bestefar som falt i vannet fra ei brygge. Enorm pågang To av bøyene skal plasseres på Skibladnerbrygga. De to andre skal plasseres ved Skibladner- huset, den ene ytterst, den andre Redalen sanitetsforening span- derer kaffe, saft, kaker og snitter. Biri seniordans har oppvisning og det blir underholdning ved elever fra skolen. Det blir konsert med både med Bergets og Snertingdal musikkforening. Det blir en rekke lokale stands, kla- trevegg og aktiviteter.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Livbøyene har stått på ønskelista lenge. Som medlem i Gjøvik båt- forening og mangeårig havnesjef, har Solberg sett behovet for liv- bøyer. Solberg fikk overrakt de fire første av i alt seks livbøyer som skal plasseres i området rundt båt- havna. Som livbøyefadder skal han sørge for at livbøyene er i orden. Dessverre opplever man at livbøyer til stadighet utsettes for tyveri og hærverk, eller at noen har tatt livbøyen ned fra stativet. Rundt hele Mjøsa Livbøyene er det forsikringssel- Mjøsbygda Redalen Grendelag arrangerer for fjerde året på rad Bygdedag i Redalen. Det skjer lørdag 28. mai. Åpningen er det Hans Olav Lahlum som står for. «Årets Redøl» skal også kåres. Arrangementet er ett høydepunkt for bygda og har kommet i gang i forbindelse med at Redalen skole har vært nedleggingstruet i mange år. Som en del av arbeidet med å skape liv i bygda og vise levedyktighet, har flere tiltak vært satt i verk, som etablering av bygdedag, opprettelse av egen nettside, samt opprettelse av eget grendelag.

Geir Solberg har tatt initiativ til å få på plass livbøyer ved båthavna.

ved inngangen. To livbøyer til skal ettersendes. – Vi har enorm pågang. Vi mot- tar nå 30 bestillinger om dagen, opplyser Rimestad. Bestillinger kommer både fra kommuner, båtforeninger, havne- vesen, hyttesameier og privatper- soner. Siden 1952 Forsikringsselskapet har utplassert cirka 39.000 bøyer der folk ferdes ved sjø, elver og vann, som et livs-

viktig hjelpemiddel dersom ulyk- ken skulle være ute. Den første bøyen ble utplassert i 1952, og har

blitt benyttet i mer en 1.000 tilfel- ler der menneskeliv har stått på spill.

Som avslutning på årets korse- song, inviterer Biri Snertingdal Kantori til vårkonsert i Seegård kirke neste tirsdag. Det blir en kveld med korsang, allsang, solistinnslag og opplesning. Programmet vil ta utgangspunkt i årstiden vi er inne i. Etter konser- ten inviterer menighetsrådet til kaffe og kaker på kirketorget. Vårsang i Seegård kirke til uka

Bygdedag i Redalen igjen

Catering Selskap Minnesamvær

catering

Tlf. 61 18 00 80 !"! # $

!!

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

Made with