00659150002

Opleidingssoort Versie

BOL 4 3 - 2012

Deze projectwijzer, bestemd voor de opleiding Motorvoertuigentechniek BOL 4, is gericht op het uitstroomprofiel Werkplaatsmanager/Tech- nisch Specialist in de mobiliteitsbranche. De projectwijzers zijn gebaseerd op het didactische concept Competen- tie Gericht Onderwijs (CGO). CGO is een onderwijssysteem waarbij de studenten zowel individueel als in groepsverband werken aan leerstof die gerelateerd is aan de beroepspraktijk. De projectwijzers zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De inhoud van de projectwijzers is afgestemd op de kwalificatiestructuur van de kwalifi- catieprofielen Technisch Specialist en Werkplaatsmanager met de daar onderliggende brondocumenten / beroepscompetentieprofielen en het brondocument Loopbaan en Burgerschap.

Leerjaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

PW0 - Basisdocument voor PW 1 t/m 6

PW1a - De mobiliteitsbranche

PW2 - Inspecties, Onderhoud en Onderdelenvoorziening

PW1b - Afleveringsklaar maken

PW3 - Reparaties en Garanties

2

PW 4 - Communiceren en Diagnose stellen

PW 5 - Onderzoeken en Instrueren

PW 6 - Carrosserie en Milieu

Keuzemoment WPM - TS

Werkplaatsmanager

Technisch specialist

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

3

PW 7 - Serviceverlening en Bedrijfsvoering

PW 7 - Lokaliseren en Verhelpen

4

PW 8 - Personeel en Organisatie

PW 8 - Modificatie en Overdracht

Examinering

Het kan zijn dat jouw ROC in het derde of vierde leerjaar start met een kwalificerend traject; dan ziet de opleiding er zo uit.

Werkplaatsmanager

Technisch specialist

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Kwalificerende Dossiers

3

PW 7a - Serviceverlening en Bedrijfsvoering

PW 7a - Lokaliseren en Verhelpen

4

PW 8a - Personeel en Organisatie

PW 8a - Modificatie en Overdracht

Artikelnummer: 00659150002

Made with