kraks vejviser 1982 gaderegister A-K

Vejledning i biugen af Husregistret Rækkefølgen er alfabetisk. Er stednavnet sammensat af flere ord, bestemmes række« følgen af første ord, f. eks. Store Kongensgade under S. Indgår en persons fornavn og efternavn i stednavnet, bestemmer fornavnet således rækkefølgen, f. eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestemmer efternavnet rækkefølgen, f. eks. H C Andersens Boulevard under A. Gadenavne mærket med stjerne ligger uden for Husregistrets område (kortskitsen side 1), men inden for det område, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvisninger til kor­ tene, men ikke de øvrige Husregisteroplysninger.

Korthenvisningernes første tal er nummeret på kortet i kortafdelingen foran. Den føl« gende tal- og bogstavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes.

Kortskitserne over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af disses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer.

Matrikelnummer. Kvarterets navn kan findes i Gaderegistret.

Ejendomsværdien (E) og grundværdien (G) (kontantværdien) er det ved 17. almindelige vurdering pr. 1. april 1981 ansatte beløb (i 1000 kr.).

Ejerens navn er anført i parentes. Såfremt en ejendom er helt eller delvis udlagt som ejerlejligheder, er dette anført i parentes.

Made with FlippingBook flipbook maker