Gemeente rapportage JGZ Lelystad 2014

Lelystad

Als we willen, kan het!

Deze factsheet van de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-12 jaar) in Lelystad. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2014 verzamelden tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s). Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het reguliere basisonderwijs (BO). Vanaf schooljaar 2013-2014 worden de PGO’s in het voortgezet onderwijs (VO) klassikaal uitgevoerd met gebruik making van een Flemovo vragenlijst. De uitkomsten van deze onderzoeken worden separaat per schooljaar gepresenteerd. Zie hiervoor ook de digitale publicaties op de website van de GGD Flevoland.

De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van het speciaal onderwijs niet meegenomen.

Tenslotte is er een paragraaf opgenomen waarin de verwijzingen vanuit de JGZ zijn opgenomen. Gegevens hierover worden vanaf 2013 apart geregistreerd.

In 2014 zijn in Lelystad in totaal 1.644 kinderen gezien voor een onderzoek. Dat waren 824 kinderen voor een PGO in groep 2 en 820 kinderen in groep 7.

Bijna één op de vijf kinderen in groep 7 heeft overgewicht In Lelystad heeft 17% overgewicht. Daarnaast heeft 9% ondergewicht. In groep 7 heeft bijna een vijfde van de kinderen overgewicht. Dit percentage ligt hoger dan in groep 2. Zie ook onderstaande tabel.

Gewicht Lelystad (2014)

Groep 2

Groep 7

Totaal Lelystad Totaal Flevoland

ondergewicht

8%

9%

9%

9%

Jeugdgezondheid 2014 N.B. Verschil tussen groep 2 en groep 7 (p<0.05) normaal gewicht 78% 72% 75% overgewicht 15% 19% 17%

75% 16%

Made with