mikomaxso_FLEXIDO_catalogue

Flexido

design by Mikomax Team

Przy projektowaniu systemu FLEXIDO braliśmy pod uwagę wymogi nowoczesnego podejścia do sposobu i miejsca pracy. Co to dla nas oznaczało? Znalezienie równowagi pomiędzy funkcjonalnością dopasowaną do wykonywanych zadań a optymalizacją potrzebnej przestrzeni biurowej. Wynikiem tych obserwacji jest system FLEXIDO. When we decided to design FLEXIDO, our designers were tasked with delivering a product that was not only space efficient and functional but also simple and ultimately cost effective. The result of these observations is the FLEXIDO system and we think you will like it. FLEXIDO fördert ganz gezielt Kommunikation und Kreativität. Das System bietet Flexibilität, Funktionalität und eine besonders wirtschaftliche Flächenausschöpfung. Die Bürokultur verändert sich und FLEXIDO ist unsere Antwort auf wachsende Bedeutung der teamorientierten Wissensarbeit.

PL /

EN /

DE /

LASER technology

Strefa Współpracy / Cooperation Zone / Team-Arbeitsbereich

Strefa Skupienia / Concentration Zone / Concentration

Strefa Spotkań / Meeting Zone / Besprechungsbereich

/ 03

/ 02

Made with