תמורה גליון 98 ספטמבר 2016

2016 ספטמבר | 98 גילון

6-9 > שבתות עיון

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש בשיתוף העמותה הפדגוגית תמורה

10-11 > נופש סוכות

22-23 > עמותה

Made with