קשר עין גליון 288 - ירחון ארגון המורים - אפריל 2019

1-700-508-558 לשרות אישי התקשרו: office@mirvahim-group.co.il או למייל: 052-4890505 למספר WhatsApp שליחת הודעה ב- סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

לימודי תעודה בעריכת לשון בחוג ללשון העברית שבאוניברסיטת חיפה תוכנית חדשנית וקורסים עדכניים – בראי החברה והטכנולוגיה בימינו

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

לחזור לשורשים!

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה)

ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: . יום לימודים אחד בשבוע במשך שלושה סמסטרים בשנה אחת. 1 . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג' ו-ה' במשך שנה אחת. 2 פריסת התכנית גמישה. ❚ דמי. לימודי השלמה לפי הרקע האק ❚ מגמה חדשה מגוון פדגוגיות חדשניות בחדשנות פדגוגית: 2.0 תנ"ך המיישמות עקרונות ללמידה מיטבית בשילוב כלים דיגיטליים. (יום בשבוע במשך שנתיים)

המרצים: סגל החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה

חדש!!

וכן מרצות, מרצים ועורכי לשון ותוכן מן השורה הראשונה: 9 מר עדן אוריון, הקמת אתרי אינטרנט ומחשוב, אוניברסיטת חיפה 9 ד"ר ברק דן – מרצה וחוקר, האוניברסיטה העברית והאקדמיה ללשון העברית

9 פרופ' רפי וייכרט – משורר, מסאי ומתרגם, אוניברסיטת חיפה 9 ד"ר מאירה טורצקי – מרצה ועורכת לשון, אוניברסיטת בן-גוריון

9 ד"ר סמדר כהן – מרצה, חוקרת ויועצת לשון, האקדמיה ללשון העברית ותאגיד השידור 'כאן' 9 גב' רותי נויגרטן – עורכת ספרים, לשעבר ראש תוכנית העריכה במכללת 'בית ברל' ראש התוכנית: פרופ' יהודית הנשקה, ראש החוג ללשון העברית משך הלימודים: יומיים מרוכזים במשך שנת לימודים אחת התוכנית מתאימה למורות ולמורים בשבתון לפרטים ולהרשמה: lbetash@univ.haifa.ac.il 04-8249281 מרכזת החוג ללשון העברית – גב' לאה בטש: mdugma@campus.haifa.ac.il עוזרת מחקר והוראה – גב' מור דוגמא: http://hebrew-language.haifa.ac.il אתר החוג ללשון העברית: נמשכת ההרשמה ללימודי התואר השני וללימודי השלמה בחוג ללשון העברית.

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון. מורים הזכאים למלגת לימודים מטעם ארגון המורים, יקבלו מלגה משלימה.

לפרטים : 03-5318229 : טלפון Bible.Dept@biu.ac.il דוא"ל: http://bible.biu.ac.il אתר המחלקה:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=66 טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט

Made with FlippingBook - Online magazine maker