Interiør 2024

Bordplate i laminat SG9001 Bord 800x1200 SG9002 Bord 900x1200 SG9003 Bord 1200x1200

Bord

Ida bord 24 mm bjørkefiner med bordplate i laminat eller lyddempende belegg.

5310,- 6020,-

7180,- SG9004 Bord 600x1200 halvsirkel 4860,- SG9005 Bord 800x1200 halvsirkel 5650,- SG9006 Bord 800x1400 6480,- SG9007 Bord 900x2000 9980,- SG9008 Bord Ø1200 8140,- Høyder: 550, 600 og 700 mm Bordplate i lyddempende linoleum SG9201 Bord 800x1200 6220,- SG9202 Bord 900x1200 7000,- SG9203 Bord 1200x1200 7390,- SG9204 Bord 600x1200 halvsirkel 6270,- SG9205 Bord 800x1200 halvsirkel 6450,- SG9206 Bord 800x1400 6790,- SG9207 Bord 900x2000 10350,- SG9208 Bord Ø1200 8620,- Høyder: 550, 600 og 700 mm Bordplate i lyddempende marmoleum SG9101 Bord 800x1200 8390,- SG9102 Bord 900x1200 8840,- SG9103 Bord 1200x1200 11490,- SG9104 Bord 600x1200 halvsirkel 8550,- SG9105 Bord 800x1200 halvsirkel 8050,- SG9106 Bord 800x1400 9300,- SG9107 Bord 900x2000 14220,- SG9108 Bord Ø1200 12030,- Høyder: 550, 600 og 700 mm 303035 312735 304835 262135 303035 262135

SANGILL Standard Laminat 2022/23 SANGILL Standard Laminat 2022/23

!

!

!

!

!

! K1997

!

! K1997

F6901 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F6901 F4172 F4172

K1238

! F7927

F7846

SANGILL Standard Laminat 2022/23

K1238

! F7927

F7846

!

!

! !

!

!

! !

423SEI

F1485

F3007

F7912

!

! K1997

!

! K1997

F2962

F8755

!

!

!

423SEI

F1485

F3007

F7912

F2962

F8755

!

!

F4172

F6901

K1238

F7927

F7846

F4172

F6901

K1238

! F7927

F7846

!

!

!

SANGILL Standard Marmoleum Decibel 2022/23

SANGILL Standard Marmoleum Decibel 2022/23

SANGILL Standard Marmoleum Decib

Innfelt skinne under bordplaten for ekstra støtte.

! !

! !

423SEI

F1485

F2274 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F1485 423SEI F3007 F7912 F2274 F2253 F5342 F2253 F5342 F3007 F7912

F2962

F8755

F2962

F8755

!

!

!

!

!

!

!

H3331 + 15%

F0233

K1326

!

H3331 + 15%

F0233

K1326

!

!

!

!

!

!

312735

262 304835

312735

303035

Ønsker du andre størrelser-ta kontakt.

!

!

!

!

F1678 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F2274 F2253 F5342 F0233 F2253 F1678 F1715 F4172 K1326 F1715 F4172 K1997

F2478 H3331 + 15% F2478

F7879

H3332 + 15%

!

F4172

F6901

K1238 H3331 + 15%

! F7927 K1326

F7846 H3332 + 15%

F5342

F0233

F2274

F7879

!

!

!

!

Standard Laminat

Lyddempende marmoleum belegg

Lyddempende Linoleum

! !

H3154 + 15%

!

F7851 H3332 + 15% F7851

F7940

F4155

F7924

423SEI

F1485

F3007 H3332 + 15%

F7912 H3154 + 15%

F4177

!

F2962

F8755

!

!

!

324735

312635

312535

3247 387235

!

! K1997

303035 324735

312635

312535

387235

312635

312535

F1678

F7927 F1715

F4172

F2478

F7879

F1678

F1715

F4172

F2478

F7879

F7940

F4155

F7924

F4177

F4172

F6901

K1238

! F7927

F5342 F7846

!

K1238

F2478

F7851

F7940

F6901 F2962

F7879

312735 SANGILL Standard Bulletinboard 2020/21 324735 4172 312635

262135

304835

4155

4168

387235

14

SANGILL Standard Bulletinboard 2020/21

SANGILL Standard Bulletinboard 2

!

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner F0233 K1326 F2274 F2253 F1485 423SEI F3007 F7912 H3154 + 15% F4177 F7924 F7851 F4177 F4155 F7924 F7851 F5342 H3154 + 15%

!

F2962

F8755

!

!

F7940

F4155

F7940

!

H3331 + 15%

!

!

!

Made with FlippingBook Annual report maker