Interiør 2023

Garderobe

Kia garderobe Produsert i 16 mm bjørk kryssfiner i beste kvalitet. Skohylle i stålrør. Garderobene er montert med minifix, uten bruk av lim og er lett å demontere. Alle kanter og hjørner er avrundet. Frittstående, veggmontert eller gulvmodell. Valgfritt klarlakkert eller hvitpigmentert.

SANGILL Standard Laminat 2022/23 SANGI L Standard Laminat 20 /23

!

!

!

!

!

! K1997

!

! K1 97

F6901 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F6901 F4172 F4172

K1238

! F7927

F7846

SANGILL Standard Laminat 2022/23

K1238

! F7927

F7846

!

!

! !

!

!

! !

423SEI

F1485

F3007

F7912

!

! K1997

!

! K1997

F2962

F8755

!

!

!

423SEI

F1485

F3007

F7912

F2962

F87 5

!

!

F4172

F6901

K1238

927

F7846

F4172

F6901

K1238

! F7927

F7846

!

!

!

Varianter

m/sittebenk u/sittebenk SG7071 3700,- SG7066 3250,- SG7072 5550,- SG7067 4870,- SG7073 7390,- SG7068 6490,- SG7074 9240,- SG7069 8110,-

! !

! !

423SEI

F1485

F2274 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F1485 423SEI F3007 F7912 F2274 F2253 F534 F2253 F5342 F3007 F791

962

F8755

F2962

F8755

!

!

!

!

!

!

2-roms B605 mm 3-roms B900 mm 4-roms B1195 mm 5-roms B1490 mm F7846 H3331 + 15% H3332 + 15% H3332 + 15% H3331 + 15%

F0233

K1326

!

F0233

K1326

!

!

!

!

!

!

Hvitpigmentert garderobe

!

!

!

!

F1678 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F2274 F2253 F5342 F0233 F2253 F1678 F1715 F4172 K1326 F1715 F4172 K1997

F2478 H3331 + 15% F2478

F7879

!

F4172

F6901

K1238 H3331 + 15%

! F7927 K1326

F 342

233

F2274

F7879

!

!

!

!

Gulvmodell Hvitpigmentert garderobe H1685 mm, D 250/450 mm. Veggmodell Hvitpigmentert garderobe H 1500 mm, D 250/450 mm F7912 H3154 + 15% H3154 + 15%

Farger høytrykslaminat

! !

!

F7851 H3332 + 15% F7851

F7940

F4155

F7924

423SEI

F1485

F3007 H3332 + 15%

F4177

!

F2962

F8755

!

!

!

!

! K1997

678

F7927 F1715

F4172

F2478

F7879

F1678

F1715

F4172

F2478

F7879

F 9 0

F4155

F79 4

F4177

F4172

F6901

K1238

! F7927

F5342 F7846

!

K1238

F2478

F7851

F7940

F6901 F2962

F7879

39

!

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner F0233 K1326 F2274 F2253 F1485 423SEI F3007 F7912 H3154 + 15% F4177 F7851 F4177 F4155 F7924 F7851 F5342 H315 + 15%

!

F2962

F8755

!

!

940

F4155

F792

F7940

!

H3331 + 15%

!

!

!

Made with FlippingBook Annual report maker