Interiør 2023

Garderobe

Balder overdel garderobe 15 mm bjørk kryssfinèr, hvitpigmentert eller lakkert.

1240,- 2360,- 3490,- 4610,- 5850,-

SG7090 1 roms H375xB280xD250 mm SG7091 2 roms H375xB545,8xD250 mm SG7092 3 roms H375xB810xD250 mm SG7093 4 roms H375xB1075xD250 mm SG7094 5 roms H375xB1340,5xD250 mm SG7082 Luke i høytrykslaminat med softclose, alle farger SG7081 Luke med billedramme innfrest. SG7088 Posthylle Bjørkfiner smart plexiglass

540,- 600,- 220,-

Balder underdel garderobe Garderobe i 15 mm bjørk kryssfinèr, hvitpigmentert eller lakkert. Frittstående eller veggmontert.

SANGILL Standard Laminat 2022/23 SANGILL Standard Laminat 2022/23

1240,- 2360,- 3490,- 4610,- 6180,- ! F6901 F1485 F7846 !

SG7095 1 roms H375xB280xD250 mm SG7096 2 roms H375xB545xD250 mm SG7097 3 roms H375xB810xD250 mm SG7098 4 roms H375xB1075xD250 mm SG7099 5 roms H375xB1340xD250 mm ! K1997 F2962 ! F7927 F6901 F4172 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F4172 ! K1997 ! F8755 F2962 ! F7927 ! F8755

!

!

F4172 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F6901 F4172

K1238

F7846

K1238

F7846

!

!

!

!

!

!

423SEI

F3007

F7912

!

! K1997

!

! K1997

!

!

!

423SEI

F1485

F3007

F7912

!

!

K1238

7927

F6901

K1238

! F7927

F7846

!

!

!

Kurv Produsert i plast, vaskbar. AA1153032 str 240x240x200 mm 150,- pr stk ! K1326 ! F1715 K1997 ! F1485 F3007 F2274 ! F5342 423SEI F2253 ! K1326 ! F1715

! !

! !

423SEI

F2274 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F1485 F3007 F7912 F2274 F2253 F5342 F2253 F5342 F7912

2962

F8755

F2962

F8755

!

!

!

!

H3331 + 15%

F0233

!

H3331 + 15%

F0233

!

!

!

!

!

!

!

!

F1678

F4172

F2478 H3331 + 15% F2478

F7879

H3332 + 15%

!

F4172

F6901

K1238 H3331 + 15%

! F7927 K1326

F7846 H3332 + 15%

F5342

SANGILL Standard Laminat 2022/23 F2253 F0233 F1678 F4172 K1326

233

F2274

F7879

!

!

!

!

Farger høytrykslaminat

! !

H3154 + 15%

!

F7851 H3332 + 15% F7851

F7940

F4155

F7924

423SEI

F1485

F3007 H3332 + 15%

F7912 H3154 + 15%

F4177

!

F2962

F8755

!

!

!

!

! K1997

678

F7927 F1715

F4172

F2478

F7879

F1678

F1715

F4172

F2478

F7879

F7940

F4155

F7924

F4177

F4172

F6901

K1238

! F7927

F5342 F7846

!

K1238

F2478

F7851

F7940

F6901 F2962

F7879

42

!

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner F0233 K1326 F2274 F2253 F1485 423SEI F3007 F7912 H3154 + 15% F4177 F7924 F7851 F4177 F4155 F7924 F7851 F5342 H3154 + 15%

!

F2962

F8755

!

!

940

F4155

F7940

!

H3331 + 15%

!

!

!

Made with FlippingBook Annual report maker