Interiør 2023

Garderobe

SANGILL Standard Laminat 2022/23

!

!

!

! K1997

F4172

F6901

K1238

! F7927

F7846

SANGILL Standard Laminat 2022/23

Grønn F6901

Bille fingarderober Leveres med 18 mm bjørkefinèr, klarlakkert eller White Wash. Laminat på luke og benk. Se fargeutvalget nedenfor. Høyde 1500 mm, velg mellom veggmontert eller frittstående. Kan leveres med hjul og monteres rygg mot rygg på gulvet. Posthylle og mulighet for ekstra luke ! ! ! ! F8755 F2962 423SEI F0233 K1326 ! F2253 ! ! K1238 F690 F7846 ! ! ! K1238 F6901 F4172 SANGILL Standard Laminat 2022/23 ! K1997 ! ! ! ! ! F87 5 F6901 F1485 423SEI F4172 ! ! K1997

F1485

F3007

F7912

!

!

Uten benk 7035 Bille fingarderober uten benk 1 rom H1500xB286/336 mm, D250 mm. 2010,- 7036 Bille fingarderober uten benk 2 rom H1500xB554/654, D250 mm 4010,- 7037 Bille fingarderober uten benk 3 rom H1500xB822/972, Dybde 250 mm 6020,- 7038 Bille fingarderober uten benk 4 rom H1500xB1090/1290, D250 mm 8020,- 7039 Bille fingarderober uten benk 5 rom H1500xB1358/1608, D250 mm 10020,-

Med benk 7040 Bille fingarderober med laminatbenk 1 rom 18 mm H1500xB286/336, D450 mm. 2250,- 7041 Bille fingarderober med laminatbenk 2 rom 18 mm H1500xB554/654, D450 mm 4500,- 7042 Bille fingarderober med laminatbenk 3 rom 18 mm H1500xB822/972, D450 mm 6750,- 7043 Bille fingarderober med laminatbenk 4 rom 18 mm H1500xB1090/1290, D450 mm 9000,- 7044 Bille fingarderober med laminatbenk 5 rom 18 mm H1500xB1358/1608, D450 mm 11250,- 7082 Luke laminat 540,- 7081 Luke med bilderamme innfrest 600,- 7085 Bakvegg til frittstående garderobe pr rom 180,- 7086 Hjulsett 2 stk for inntil 5-roms garderobe 1110,- ! ! F2274 F4177 F5342 F 478 F7879 F7851 H3331 + 15% H3332 + 15% H3154 + 15% ! ! ! K1238 F6901 F1485 ! ! F3007 F2274 F7912 ! F5342 F7846 F2478 F7879 H3331 + 15% H3332 + 5% ! F7912 F7846 H3331 + 15% H3332 + 15% H3154 + 15%

tandard Laminat 2022/23

K1238

! F7927

SANGILL Standard Laminat 2022/23 F7846 F 007

F2962

F4172

7

!

! !

!

!

F1678

F1715 F79 2

F4172

423SEI

F1485

F3007

423SEI

! F7927 F1485

K1997 F300

F4172 791

2

F8755

!

!

!

!

!

F5342

F2253

F2274

F0233

K1326

!

!

!

!

!

Farger høytrykslaminat

! !

F7940

F4155 H3331 + 15% F2478

F7924

423SEI H3331 + 15%

F2962 F2274

F8755 F 342

!

LL Standard Laminat 2022/23 F2274 F2253 F5342 K1326 F2253 F1678 F1715 F4172

F7879

!

!

!

F7927

F7940

F2962

!

!

!

F2253 H3332 + 15%

F0233

K1326 F7879

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner

!

F4172

F2478

F7879

F5342 F7846 F7851 H3332 + 15%

F1715

F4172

F2478

F 9 0

F4155

F79 4

F4177

F4172

F6901

K1238

!

K1238

F7851

F2478

F6901

F7879

F1678

F1715 F4177

F4172 H3154 + 15%

423SEI

F1485

F3007

F7912 H3154 + 15%

F7851

!

!

F792

F7851

F4155

F7924

F4177

!

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner

43

H3154 + 15%

F7851

F7940

F4155 H3331 + 15%

F7924

F4177

F5342

F2253

F2274

de miljøer for fremtidens skoler og institutioner SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner

!

Made with FlippingBook Annual report maker