Interiør 2024

Reoler

Skuffereoler Alle reoler kan leveres med skuffer, luker og bokser i forskjellig design og farger.

SG8017G Skuffereol Reol med 24 små skuffer, barnesikret glass. Laminat topplate. B1493xD400,H980 mm 20100,-

SANGILL Standard Laminat 2022/23 SANGILL Standard Laminat 2022/23

!

!

!

!

!

! K1997

!

! K1997

F6901 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F6901 F4172 F4172

K1238

! F7927

F7846

SANGILL Standard Laminat 2022/23

K1238

! F7927

F7846

SG8017 Skuffereol Reol med 24 små skuffer med laminat topplate B1493xD400, H980 mm 15780,- SG8025 Tillegg laminat front skuff 140,- pr skuff SG8027 Barnesikret glass front skuff 180,- ! ! ! K1997 ! ! ! F8755 F2962 F0233 K1326 ! ! F7927 ! F2962 F0233 ! F7927 ! !

SG8016 Skuffereol Reol med 18 små skuffer med laminat topplate B903xD400, H980 mm 12600,- SG8025 Laminat front skuff 140,- pr skuff SG8027 Barnesikret glass front skuff 180,- ! F7912 H3331 + 15% H3332 + 15% K1238 F7846 ! F7912 F7846 H3331 + 15% ! F7912 H3331 + 15% H3332 + 15%

SG8015 Skuffereol Reol med 12 små skuffer med laminat top plate B903xD400, H980 mm 10480,- SG8025 Laminat front skuff 140,- pr skuff ! ! ! F8755 F1485 423SEI K1326 ! ! F2274 F2253 ! ! ! K1238 F6901 F1485 ! F3007 F7912 ! F7846 ! ! ! ! F6901 F1485 423SEI F4172 ! ! ! ! F8755 F1485 423SEI K1326 ! ! F2274 F2253

F3007

! K1997

F2962

!

F3007

F2962

!

F4172

K1238

! !

423SEI

F3007

F8755

F5342

F0233

SANGILL Standard Laminat 2022/23 F5342

F0233

!

!

!

!

F1678 SANGILL Standard Laminat 2022/23 F2274 F2253 F5342 F2253 F1678 F1715 F4172 F1715 F4172 K1997

F2478 H3331 + 15% F2478

F7879

!

!

F4172

F6901

! F7927 K1326

F5342

F2274

!

F7879

!

!

!

Farger høytrykkslaminat

! !

H3154 + 15%

!

F7851 H3332 + 15% F7851

F7940

F4155

F7924

423SEI

F1485

F3007 H3332 + 15%

F7912 H3154 + 15%

F4177

!

F2962

F8755

!

!

!

!

! K1997

F1678

F7927 F1715

F4172

F2478

F7879

F1678

F1715

F4172

F2478

F7879

F7940

F4155

F7924

F4177

F4172

F6901

K1238

! F7927

F5342 F7846

!

K1238

F2478

F7851

F7940

F6901 F2962

F7879

66

!

SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner SANGILL DESIGN – Lærende miljøer for fremtidens skoler og institutioner F0233 K1326 F2274 F2253 F1485 423SEI F3007 F7912 H3154 + 15% F4177 F7924 F7851 F4177 F4155 F7924 F7851 F5342 H3154 + 15%

!

F2962

F8755

!

!

F7940

F4155

F7940

!

H3331 + 15%

!

!

!

Made with FlippingBook Annual report maker