Interiør 2023

Oppbevaring

A

SG1002 Kubus reol Hvit pigmentert, 2 rom med bakplate B800xD375, H490 mm, 5 låsbare hjul/sokkel 3330,-

SG1004 K ubus reol Hvit pigmentert, 4 rom med bakplate B804xD375, H864 mm 4 låsbare hjul/sokkel

SG1012 Kubus reol 12 roms lav Hvit pigmentert, Med bakplate B1590xD375, H1237 mm 6 låsbare hjul/ sokkel 13410,-

4970,- SG2022 A) Oppbevaringsboks 1530,-

SG1003 Kubus reol Hvit pigmentert, 3 rom med bakplate B1197xD375, H490 mm, 6 låsbare hjul/sokkel 4590,-

SG1022 Kubus reol Hvit pigmentert, 1 hylle, 2 rom med bakplate B864xD375, H1191 mm, 6 låsbare hjul/sokkel 7450,-

SG1023 Kubus reol Hvit pigmentert, 2 hyller, 3 rom med bakplate B1197xD375, H1237 mm 6 låsbare hjul/sokkel 9640,-

SG1006 Kubus reol Hvit pigmentert, 6 rom med bakplate B1197xD375, H864 mm 6 låsbare hjul/sokkel 7110,-

73

Made with FlippingBook Annual report maker