Factsheet gemeente Zeewolde 2012

Zeewolde

In deze factsheet worden gewicht en psychosociale problemen van de jeugd (4-19 jaar) in Zeewolde beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens die de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland in de periode 2008 t/m 2012 verzameld heeft tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Resultaten in het Speciaal onderwijs (SO) zijn hierin niet meegenomen. De onderzoeken bij kinderen in het SO vinden plaats op een andere leeftijd dan bij kinderen in het reguliere onderwijs. Hierdoor vallen deze resultaten buiten de beschreven leeftijdscohorten.

In 2012 zijn in Zeewolde in totaal 1.073 kinderen opgeroepen voor een PGO. Dit waren 314 kinderen voor een PGO in groep, 346 in groep 7 en 413 in klas 2 van het voortgezet onderwijs (VO).

Meer overgewicht in groep 7 In Zeewolde heeft 11% van de kinderen (ernstig) overgewicht. Daarnaast heeft 10% (ernstig) ondergewicht. Meer kinderen in groep 2 hebben een normaal gewicht dan in de oudere leeftijdsgroepen. Zie ook onderstaande tabel.

Gewicht Zeewolde 2012

Jeugdgezondheid 2012

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO Totaal Totaal Zeewolde Flevoland

(Ernstig) ondergewicht 10%* 9% 10% 10% 10% Normaal gewicht 81% 78% 79% 79% 76% (Ernstig) overgewicht 9% 13% 12% 11% 15%

*=Significant verschillend van andere schoolklassen (p<0.05)

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with