Kraks Vejviser 1954 personregister

III — 1073

Afdeling I I I . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og nærmeste omegn (se kortet nedenfor). Flytninger, der er foregået efter Person-Eegistrets trykning, se Tilføjelser og Rettelser på gule blade foran i 2. bind.

Kokkfldal

Ussarød

P E R S O N - R EG I S T R E T S OMRÅDE

Den kraftigt optrukne linie viser grænsen.

«8

Made with