נירוסטה (פלב"מ) וסגסוגות עתירות ניקל, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות