Onsdag 07. november 2018

Alt i lås og glass!

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 7. november 2018 Nr. 40 • 17. årgang Kafé Kampen gir enda bedre hjelp

CC tar nye grep for framtida

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

– Opplevelser og møteplasser blir stadig viktigere for oss, fastslår senterleder Vibeke Askevold (bil- det). Omsetningen hos spiseste- dene på CC Gjøvik har økt med 7,6 prosent hittil i år. – Ofte kom- mer kundene for å spise først, og så handler de etterpå, mener hun. CC forbereder seg på framtida, og neste år blir det ombygginger. Side 2 Omsorg fra Spareland

De siste har flyttet ut fra Biri omsorgssenter. Nå har hjemme- tjenesten fått seg en midlertidig base ved Spareland. Men Anita Moen og Mette Kolbergsrud (bil- det) synes de har fått det fint i de nye lokalene. Side 4 Kontorer blir leiligheter

Stadig flere gårdeiere i Gjøvik sentrum ønsker å omgjøre tomme kontorlokaler til boliger. Det synes Dag Arnesen, daglig leder i Byen Vår Gjøvik, er bra. – Vi må utvikle den bygnings- massen vi har i sentrum, sier han, og peker på at det må bo folk i sentrumsområdet. Side 5

Foto: Ragnhild Fladsrud

jobben vil være samtaler og å være en motivatør, sier den nyutdanede sosionomen. Utvidelsen med sosionom er et resultat av en Blå Kors-satsning, foreløpig i fire byer i Norge, og det ses allerede på muligheten for å utvide til en full stilling. Side 9

I løpet av sine fire år som daglig leder på Kafé Kampen har Anders Hveem bygget opp et godt lag som bidrar til en mer meningsfull hverdag for mange av gjestene på Kafé Kampen. Nå utvides tilbudet ytterligere, med Karianne Klevenberg (bil- det) i halv stilling som sosionom. – En stor del av

Helsestasjonen flyttes trolig Hunndalen helsestasjon

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

foreslås flyttet til det rehabiliterte rådhuset. – Sammenslåing ser vi som en stor fordel, sier leder for helsestasjons- tjenester, Karoline Duenger og barne- og familiesjef Kari Rostad. Her sammen med Charlie Skinner som er på 2-årskontroll (bildet).

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

Side 7

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker