Det Københavnske Fattigvæsens Tilstand 1838 og 1839

Made with FlippingBook flipbook maker