Aktiv Helse

Om oss

Aktiv Lek as er en norsk trevareprodusent med hovedkontor i Fyresdal og en ledende produsent av lekeplassutstyr for skoler, barnehager og offentlige lekeplasser. Personene i bedriften har lang erfaring med denne type produksjon og kjenner kravene til sikkerhet og kvalitet som kreves for produkter som skal tåle å stå i et offentlig miljø. Dagens produkter selges på det skandinaviske marked hvor kvalitetskravene er store og produktene er tilpasset klimaet vårt. Produksjons- anleggene ligger i Fyresdal og Rysstad i Setesdal, mens distribusjonen skjer fra vårt anlegg i Lier. Produktene for trening og rehabilitering er utviklet i samarbeid med Fram Rehab as i Bærum som har stilt opp med fagpersonale; idrettsterapeuter, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt at prosjektgruppen har hatt deltagere fra bruker- gruppen. Fyresdal kommune som legger stor vekt på helseaspektet i kommunen og har kompetanse innen helserelatert trening har vært den andre partneren i utviklingsprosjektet. Prosjektgruppen har arbeidet i ca. ett år, og resultert i 2 store testanlegg, ett som er tilpasset rehabilitering, og ett som er tilpasset generell trening for voksne brukere. Det er lagt stor vekt på de miljømessige sidene ved produktene som er ba- sert på trematerialer fra området. Ved en nær kontakt med sagbruket kan vi velge ut de best egnede materialene og stille nødvendige kvalitetskrav for å få et best mulig produkt. Trematerialene behandles ved vårt eget trykkimpregneringsan- legg med organiske stoffer som ikke ødelegger naturen eller inneholder materialer som kan være skadelig for brukerne. Jordkontakten skjer i vesentlig grad med spesiallagede stolpesko slik at produktene får en lang levetid. Målet er å lage enkle produkter som krever lite vedlikehold. Bedriften har en sosial profil og vil ved siden av nøkkelpersonene som har ekspertise i produksjon av apparater for trening og utemiljø, også ha et nært samarbeid med lokalsamfunnet for å gi et tilbud til personer som faller utenfor det normale arbeidslivet. Vi skal være en lokal produsent som er et positivt element både sosialt og miljømessig. I den grad det er mulig vil vi også benytte våre kontakter i den tredje verden for å støtte barn, slik at de får bedre oppvekstvilkår. Vi støtter i dag en gutt i Tanzania og ønsker etter hvert å utvide denne aktiviteten. Som lokal produsent med dyktige medarbeidere har vi mulighet å produsere spesialdesignede produkter. Kom gjerne med dine ideer så gir vi deg en pris på utstyret og kommer frem til en sikker og brukbar løsning. Garantiperioden for vårt utstyr er 10 år mot material- og produksjonsfeil. For innkjøpte produkter gjelder produsentens garantibestemmelser.

Vi tilbyr uforpliktende rådgivning og tilbud i prosessen med utendørs treningsanlegg, ta kontakt med oss for mer informasjon. På baksiden av denne katalogen finner du vår kontaktinformasjon.

Aktiv Helse Aktiv Lek AS Teglverksveien 15a, 3413 Lier Telefon 32 24 04 00 - salg@aktivlek.no

facebook.com/aktivhelsenorge

2

Made with