קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 247 מרס 2015

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למה לי פוליטיקה עכשיו? ובכלל... עמ' 03 קרן שקד

החיבור בין עיצוב לחינוך עמ' 81 שרון כץ

22 עמ' זרקור:

ביה"ס השש שנתי דרכא רמון, גדרה שרון כץ

שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין אוניברסיטת בן-גוריון בוריס מנור

10 עמ'

א ד ר - נ י ס ן ת ש ע " ה 2 0 1 5 מ ר ס

ג י ל י ו ן 2 4 7

Made with