consortium 2012-vp-bp3 3agz-DU

COLOFON

Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg & Welzijn

Dagelijks bestuur en managementteam L. Fine

B. Huijberts I. Rabelink A. Pijnenburg M. Wouters

Ontwikkelteamleider S. Borkus

Ontwikkelaars van de fase J. Cuijpers R. van der Hoek I. Kolen L. Wesseling

Redactie M. Brok A. Brink

Ontwerp naam van de functionaris (Studio Blanche)

Foto’s Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Bestelnummer

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2012 Opleiding: Verpleegkundige Fase:3 3.3 Professionaliseren (2012-vp-bp3.3agz)

2

Made with