כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ינואר 2016 - גיליון 223