Onsdag 08. november 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

BESØK

NYT VARIERTE

FRISTENDE GODE VENNER!

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 8. november 2017 Nr. 40 • 90. årgang – etablert 1928 Ber folk slutte å gi gaver rett til Gimle

Bygger på Eina kirke

Foto: Knut Erik Landgraff Foto: Ragnhild Fladsrud

I Eina kirke må man i dag ut av kirka og over i kirkestua for å komme seg på toalettet. Dette blir det snart slutt på. Kirkeverge Gunnstein Endal, og menighetsrådsleder Lars Arne Mjørlund (bildet) kan forteller at kirka nå skal byg- ges på. Side 8 Til Raufoss for å øve

Brannvesenet i Oslo får ikke lov til å tenne på bygninger i hovedstaden for å øve. Derfor var det kjærkomment å få delta i en større brannøvelse på Raufoss lørdag, der små- skolen ble brent ned (bildet). Side 7

Foto: Torbjørn Aurvåg

Rundt fire millioner gavekroner står på en konto som disponeres av Vestre Toten kommune. Rådmannen mener penger som kommer inn, for eksempel som minnegaver, må styres på denne måten for å ha god nok kontroll. Olav Berg og Øistein Schjønsby i Gimles Venner (bildet) mener giverne ikke hadde tenkt det slik, de ønsker gjerne at en spesifikk avdeling får nytte av pengene. Venneforeningen mener det er vanskelig å få ut gavepengene, og ber folk heller gi penger direkte til Gimles Venner. Side 4

gir

HUSK FARSDAG SØNDAG 12/11 – vi har gavene som gleder!

Julebord

189,-

3-i-1

! " # " " "

Lena - Tlf. 61 16 17 77

!" " #$ #% &'" ()* &+

/

0

+

, - .

! "

"

Made with FlippingBook Annual report