Breuklijn of raakvlak?

Breuklijn of raakvlak? netwerkorganiseren als succesfactor in een dynamische omgeving

“samen–werken lukt het best in je eentje”

Frank Engelbart

INK-najaarssymposium 2013 9 december 2013 frank.engelbart@rijnconsult.nl

Made with