2014 Voorbeeldexamen verzorgende

CONSO ATIUM BE ROE PSOND EAWUS

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013 of 2014)

Verzorgende - IG

Opleiding:

Crebonummer:

95530

Cohort: Examen: Codering:

................(Invullen wat van toepassing is)

1 Verlenen van basiszorg

2014-vz-ig3-el

~i~hhlh~ih·~~ Studentnummer: Naam:

Beoordeling

G v

Werkproces

Biedt persoonlijke verzorging en

Bieden van zorg en ondersteuning op

1

1.2 observeert gezondheid en welbevinden 1.11 Evalueert de zorgverlening

basis van het zorgdossier

Examenafgerond: ja nee

Herkansing:

nee

ja

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G =Goed, V = Voldoende, 0 =Onvoldoende

De beoordeling is vastgestelddoor Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Voorbeel examen

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014

Opleiding Verzorgende - IG Examencode 2014-vz-ig3-el

l

Made with