OPPSTAP Antwoorden rekenboeken

Antwoorden Werkboek Getallen

Antwoorden Werkboek

Inhoudsopgave

NIVEAU 1F ............................................................................................... 3

1F - GETALLEN ........................................................................................ 4

Afronden............................................................................................................................... 4

Getallenlijn............................................................................................................................ 5

Optellen ................................................................................................................................ 6

Aftrekken............................................................................................................................... 7

Vermenigvuldigen ............................................................................................................... 7

Delen ..................................................................................................................................... 8

Schatten.............................................................................................................................. 10

Decimale getallen............................................................................................................. 10

Breuken ............................................................................................................................... 11

Getallen .............................................................................................................................. 13

NIVEAU 2F ............................................................................................. 15

2F - GETALLEN ...................................................................................... 16

Een wereld vol getallen .................................................................................................... 16

Groter of kleiner? ............................................................................................................... 17

Decimale getallen............................................................................................................. 17

Afronden............................................................................................................................. 18

Negatieve getallen. .......................................................................................................... 19

Machten ............................................................................................................................. 19

Wortels................................................................................................................................. 20

Rekenregels ........................................................................................................................ 20

Breuken ............................................................................................................................... 20

Breuken op de rekenmachine......................................................................................... 21

© Instruct

1

Made with FlippingBook Online newsletter