רישום לגני הילדים 2017

מידעון רישום

2017 שנת הלימודים תשע”ח לגני הילדים העירוניים

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with