רישום לגני הילדים 2017

תוכן עניינים

מידע כללי

4 5 6

מועדי רישום

יום פתוח בגני הילדים

מידע כללי על גני הילדים

תהליך הרישום

8-9

הנחיות ותהליך רישום

שיבוץ לגן עירוני

10-11

מידע על תהליך השיבוץ

14

רשימות גני ילדים

, רובע הקריה. 3 מרכז הרישום :בית יד לבנים, רחוב הבנים 08-8545391 ,08-8545116 : טלפון 08-8677319 : פקס

sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

עוד היום, כולנו נרשמים לגנים העירוניים!

Made with