Onsdag 23. november 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

– etablert 1928

Onsdag 23. november 2016 Nr. 42 • 89. årgang

Sykehuset takler ikke alle pasienter Foto: Mina B. Sveen

Bredbånd med stor fart

Bredbåndsbrukere i Vestre Toten kan tråkke gassen i bunn snart, iallfall mange av dem. En stor bredbåndsutbyg- ging med høy hastighet er i gang, og driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg og driftssjef Bodil Evenstad i Vestre Toten kommune er strå- lende fornøyde. Side 4 Ekstragave på Kapp

Hilde Johanne Solvangs opplevelse er at hun blir diskriminert på sykehuset på Gjøvik. Raufoss- kvinnen (bildet) har kro- nisk lymfeødem, og er dermed en stor og tung pasient for sykehuset. Der har de ikke engang nattskjorter som er passe store, langt mindre seng- Gjøvik, Kari Mette Vika, innrømmer uten videre at sykehuset har for lite utstyr som er tilpasset større og tyngre pasienter. Sykehuset kan ikke love at det blir bedre til neste år. Side 5 er, forteller Solvang. Divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet

Foto: Jon Olav Andersen

Det måtte til en ekstra julegave fra Sverre Fredrik Bø Nord- heim, etter at The Sverre jule- show fikk strålende mottagelse. Torsdag blir det derfor ekstra- forestilling på Kapp. Side 9 MIDTHUN KAPP VISNING 1 IGJEN! 17 24/11 KL. 16-

Foto: Mina B. Sveen

BLACK FRIDAY

edag 25. november fr KL. 07.00-12.00

Black Friday

ALLE

15% påalle armbåndsur Kl. 8-10:

ALLE

TCHES AW

÷40%

!

"

Hele dagen: 1/2 pris på Calvin Klein armbåndsur

Ellers mange gode tilbud!

med flott Mjøsutsikt! Innflytningsklar leilighet

«en del av noe stort »

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

H

‡ Q eievsnnu

042 08 11 6f lT

07 0 0 1 7 8 : 4flT

Latterlig billig! *&+, -&&+, -*&+, .&&+, .*&+,

0/(

«en del av noe stort »

!"## $ #% &'(&&)

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

.*( /(

Følg oss på Facebook!

Made with