UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1880

U g e n t l i g e O v e r s i g

over

S y g d o m m e , D ø d s f a l d o g F ø d s l e r

i

Kjøbenhavn.

ZB ix lletin s h e b d o m a d a i r e s d e s m a l a d i e s é p ia é r r L iq n e s <5c p i z o o t i q n e s , a e s c a u s e s a e a é c é s , a e s m a r i a g e s , a e s n a i s s a n c e s et a ^ o b s e r v a t i o n s m é i é o r o l o g i q u e s , e t c _ 3 å C o p e n h a g u e .

1880 .

lemte åcirgang.

Nr. 1—52.

Made with