Onsdag 12. oktober 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 12. oktober 2016 Nr. 36 • 15. årgang Båtforbindelsen har livets rett

Omsider flyttes bilen

Foto: Thea Romsås Foto: Tohea Romsås

Vognskjulet på Gjøvik gård har huset Alf Mjøens elektriske bil fra 1917 i over 30 år, men den trenger et mer stabilt klima og bedre brannsikring. Det er 12 år siden Gjøviks Blad skrev om ønsket første gang. Rina Nysethbakken ved Mjøsmuseet (bildet) forteller at Mjøens bil fremdeles vil være synlig for publikum når den nå får ny plassering. Side 5 Festivalen med egen akevitt Norsk Akevitt-festival på Gjøvik skulle bli seks år gammel før den fikk sin egen akevitt. Men det var verdt ventetida, mener Stig Furuseth ved Fahlstrøm Bar og Grill, Svein Håvar Korshavn i Byen vår Gjøvik og Bjørn Tellum i Norske Akevitters Venner (bil- det). Mandag fikk de sammen med andre kjennere smake på akevitten for første gang. Thriller fra Stokke Nedre Trond Vernegg debuterer som thrillerforfatter. – Handling-en er dikt, men det er viktig at det er en historisk korrekt ramme, sier Vernegg. Redalen og Biri står sentralt i boken. Biri-madonnaen er viktig, og deler av handlingen er lagt til Stokke Nedre. Side 11 Side 4

Foto: Torbjørn Aurvåg

Sommerens pendlerrute med båt på Mjøsa har vært en suksess. Mjøscharter har hatt i underkant av 2.000 passasjerer i en sesong som startet litt sent. Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal og Espen Bjørkheim, gründer og daglig leder i Destinasjonsservice AS, er klare til å kaste loss neste år. – Vi er veldig fornøyd, sier Bjørkheim, som nettopp har avsluttet sesongen. En videreføring av tilbudet betinger fortsatt offentlig støtte. Side 8

20% RABATT

TORKELIA Takterrasser • Stille og rolig nær marka Frittstående og kjedede eneboliger Sol og utsikt • Ett- og toplansløsninger

!

Moro i høstferien

Midten

Tlf: 47 80 17 00 boligpartner.no

www.toppauto.no

! "# $ #

%& ' ( (

)*+*

##

! " #" +

,-

Made with