כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2016 - גיליון 227