Vejviseren 1928

VEJVISER POR G j e n t o f t e K o mmu n e

Brødrene Stoffregen R o b e r t B. S t o f f r e g e n He l ler up vej 52 T elf .: H elrup 2594

UDGIVET AF SKATTEINSPEKTØR L. LARSEN 8 Enke.

(2921 AARGANG)

n u n s fremstillet a f prima engelske Kul Hø) Brændværdi • Lavt Askeindhold * B illigste Priser BESTILLINGER MODTAGES - KOKSKONTORET STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP 1399 KASSERER- OG MAALERKONTORET STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP 39

PR IS 10 KR.

K JØBENHAVN EGMONT H. PETERSENS KGL, HOF-BOGTRYKKERI

.

Made with