Gärde Wesslau

GÄRDE WESSLAU

gärde we s slau advokatbyrå torsdag 28 maj 201 5

Mode , ångduschar, nöjespark, teater, samebyar. . .

Gärde Wesslaus värld är vidsträckt både geografiskt och till sitt innehåll. Från samebyar i Lapplands fjälltrakter till de sju haven, med uppdrag inom allt från kultur till skat- terätt. Med ett antal aktuella exempel visar vi här spännvidden i vår verksamhet - men också vår idé om att medverka i arbetet för ett bra samhälle. Gärde Wesslaus kontor i Borås har varit delaktiga i utvecklingen från ruta ett, och har hanterat hela det massiva

avtalspaket som ligger till grund för den stora satsningen. -Vi har funnits på plats sedan första spadtaget, berättar Martin Bergander, affärsjurist och partner. Det känns väldigt positivt att vara delaktig i en så vital satsning.Fastigheterna i Simonsland ägs av Kanico AB, ett lokalt familjeägt fastighetsbolag där Hanna Lassing är projektledare. -Samarbetet med advokatbyrån har fungerat jättebra hela vägen, genom en... Sid 4

Gärde wesslau i ny form

“liar liar eller firman”

först in och senast in

att vara Med när magi skapas . . . Gärde Wesslaus värld är vidsträckt både geografiskt och till sitt innehåll. Från samebyar i Lapplands fjälltrak- ter till de sju haven... Sid 6

Vårt nya utseende och uttryck är re- sultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete där vi metodiskt och omsorgs- fullt har... Sid 2

När det är som bäst är juristen en hjälte som mot alla odds och med en magnifik slutplädering djupt rotad i humanism och rättvisa... Sid 10

Bredden kan mätas på olika sätt. Från tjänsteportföljens rika utbud till medarbetarnas mångfald. Vari- ationen av... Sid 8

Made with