Vestre Viken-magasin-juni2015

juni 2015 Vestre Viken Internmagasin for Vestre Viken

Slik blir vi bedre

Side 6 og 7

REDUSERTE VENTETIDENE Krafttak på Nevrologisk seksjon reduserte ventetidene betydelig. Side 10-12

Made with